» Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY - www.modni-raj.cz

 

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.modni-raj.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2019.

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 

Provozovatel : Hloušek Zdeněk

Sídlo - fakturační údaje: Spojilská 1775,53003 Pardubice

Telefon: +420 702 055 205

E-mail:  modniraj@centrum.cz

IČO: 16765834

 

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uvedeny u každého kusu zboží, kromě nákladů na doručení zboží, viz. ceník dopravy. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, možností reklamace, možnosti vrácení zboží a že s nimi souhlasí. S obchodními podmínkami a reklamačním řádem se kupující má možnost seznámit před objednáním zboží na našem e-shopu www.modni-raj.cz.

 

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží již není na skladě nebo je vyprodané.

 

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.

 

DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní. Je-li u zboží uvedeno "skladem", prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Objednané zboží posíláme jako doporučený balík prostřednictvím České pošty nebo Zásilkovny na dobírku.

Doklad o koupi ke zboží - odešle prodávající kupujícímu v zásilce spolu s objednaným zbožím.

 

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Máte právo odstoupit od této smlouvy a současně vrátit dodané zboží bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (§ 1829 občanského zákoníku). Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího na korespondenční adresu -Zdeněk Hloušek,Spojilská 1775, 530 03 Pardubice, e-mail: modniraj@centrum.cz, telefon: +420 702 055 205a to formou jednostranného právního jednání (dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).

Zboží musí být vráceno kompletní, nepoškozené, neprané a nežehlené, nenošené – ve stavu v jakém bylo doručeno. Ke zboží musí být přiložen doklad o koupi a číslo bankovního účtu, na který zákazník požaduje vrátit peníze. Prodávající převede zaplacenou částku zpět na uvedený účet zákazníka do 14 dnů ode dne převzetí zboží prodávajícím.

Před odesláním zásilky s vraceným zbožím je kupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího upozornit (nejlépe e-mailem: modniraj@centrum.cz) a zároveň definovat konkrétní výčet vraceného zboží. Provozovatel nebude přijímat neohlášené zásilky.

Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.

 

ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ, ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě prodeje použitého zboží spotřebiteli, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím (§ 2167 občanského zákoníku). Práva z odpovědnosti za ostatní vady, za které prodávající odpovídá podle právních předpisů, může uplatnit kupující jen ve zkrácené reklamační lhůtě v délce 12 měsíců (§ 2168 občanského zákoníku).

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná se o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu (§ 2171 občanského zákoníku) nebo může odstoupit od smlouvy.

V případě opakovaných a zjevně spekulativních reklamací si prodávající vyhrazuje právo zákazníka po předchozím upozornění nadále neobsluhovat.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, číslo objednávky a označit vady zboží a nárok, který uplatňuje.Lhůta na vyřízení reklamace běží od doručení zboží prodávajícímu.Prodávající vyřeší reklamaci v zákonné lhůtě.

 

OBJEDNÁVKA

Objednávku můžete provést vložením zboží do virtuálního košíku. Smlouva vzniká odesláním objednávky. Prodávající přijetí objednávky potvrdí e-mailem. Každá objednávka zboží, které zákazník zakoupil v internetovém obchodu provozovatele, je závazná.

 

V případě, že budete chtít bližší informace o vybraném zboží, zašlete nám prosím dotaz na e-mail: modniraj@centrum.cz

 

Pokud zákazník opakovaně stornuje svou objednávku, nebo si zásilky opakovaně nevyzvedává, vyhrazuje si provozovatel možnost tohoto zákazníka nadále neobsluhovat. Prodávající si též vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy vykazují spekulativní charakter.

 

 

REKLAMACE

Kupující je povinen při dodání balík zkontrolovat, zda není otevřen, či jinak mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující právo balík nepřevzít a uplatnit u přepravce reklamaci, o které je kupující povinen dodavatele neprodleně písemně, případně e-mailem informovat. Jinak dodavatel nenese za poškození balíku odpovědnost.

Pokud není stanoveno jinak je standardní záruční doba v případě outlet zboží 12 měsíců. Pozor nevztahuje se na zboží Second hand Cream, 1.kvalita- zboží již použité. V případě zakoupení zboží koncovým uživatelem se řídí dle Občanského zákoníku.

Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Kupující bere na vědomí, že veškeré zboží prodávané v elektronickém obchodě je zboží použité a jeho cena již zohledňuje míru opotřebení či případné vady zboží, proto není ze strany prodejce na zakoupené použité zboží kupujícímu poskytnuta žádná záruku za jakost. Prodávající poskytuje záruku na úplnost dodávky. Pokud není odběratel s dodaným zbožím spokojen, musí tuto skutečnost sdělit prodávajícímu písemně, případně emailem modniraj@centrum.cz, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Je možno zároveň kontaktovat prodávajícího na tel. +420 702 055 205 . Pokud je reklamace oprávněná, zákazník obdrží úplnou cenu vráceného zboží, po překontrolování prodávajícím, na účet kupujícího .Pokud kupující vrací celou zásilku, zboží musí být vráceno přesně v tom složení, v jakém je kupující obdržel. Zjistí-li prodávající, že kupující poslal jiné zboží, či že chybí zboží, nebude reklamace vyřízena. Vyřízení reklamace a vrácení peněz proběhne do 30ti dnů od převzetí reklamovaného zboží. Zboží z neuznané reklamace bude zasláno zpět na adresu kupujícího na náklady kupujícího.

 

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství a popis závady. Prodávající se vyjádří   k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.

 

Vracíte-li zboží vždy připojte i informaci pro zaslání peněz. Částka Vám bude převedena na uvedený účet.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ZASLÁNÍ VRACENÉHO ZBOŽÍ

Hloušek Zdeněk

Spojilská 1775

530 03 Pardubice III

 

Peníze nelze vracet dobírkou,dobírky nepřebíráme!!!.

 

NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

 

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimkou představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

 

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické či tištěné a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

             

Podmínky ochrany osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka.

 

Ochrana osobních údajů

 

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 • 1. Správcem Vašich osobních údajů je Zdeněk Hloušek (dále jen „správce“).
 • 2. Kontaktní údaje správce jsou následující:
  Spojilská 1775,53003 Pardubice, IČ 16765834
 1.  
 • 1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

 

 1. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

 

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů za pronájem systému, obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
 • 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 • 1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

 

 1. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 • 1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy Bohemiasoft s.r.o. (provozovatel ehsopového systému Webareal), firma Unihost s.r.o. (správce serverů) a firma Casablanca INT (provozovatel datového centra), Heureka Shopping s.r.o. (zpracování emailu pro zasílání emailového dotazníku spokojenosti)

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

 • 1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 • 2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu modniraj@centrum.cz.
 • 3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • 4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018

MTQ2M